ייעוץ משפטי

LegalSmכחלק ממשימתנו להעניק סיוע מקיף לנפגעי הטרור בישראל, משפחה אחת מכוונת את הנפגעים בקבלת מלוא התמיכה שלה הם זכאים מהממשלה וממקורות רשמיים. מימוש ההטבות המגיעות להם מעצים את הנפגעים, את הנכים ואת המשפחות השכולות, ונוסך בהם את הביטחון כי יוכלו להמשיך לקיים את עצמם גם אחרי החוויות הנוראיות שחוו.
בראש מחלקת הסיוע המשפטי של משפחה אחת עומד עורך-דין בעל ניסיון רב בהתמודדות עם מערכת המוסדות הישראלים, שהוא גם עובד סוציאלי רגיש וקשוב.
המחלקת מעניקה לנפגעים הסבר על ההטבות הממשלתיות המגיעות להם, הדרכה בהגשת תביעות ביטוח לאומי וערעורים בעניין קצבאות נכות, ייעוץ משפטי בנוגע לחובות אליהם נקלעים נפגעים שיכולתם לעבוד ולהתפרנס אבדה או הצטמצמה, מתן המלצות על משפטנים ועורכי-דין המנוסים בתחומים ספציפיים, וייעוץ משפטי כללי.