תמיכה משפחתית

mindee comfortingהרכזים של משפחה אחת יוצרים קשר מיוחד עם כל משפחה, המבוסס על הרקע המקצועי והאישי שלהם. הם מגיעים ממגוון תחומים, בכלל זה פסיכולוגיה, שיווק, עבודה סוציאלית ועסקים; חלקם אפילו “בוגרי טרור” בעצמם. הם מנצלים את הרקע שלהם, את נסיונם ואת כשרונותיהם כדי למצוא דרכים ייחודיות לעזור לכל אחד מבני משפחתם של הנפגעים, כך שצרכי המשפחה ייענו בצורה הטובה ביותר.
משפחה אחת יוצרת שילוב ייחודי ומקיף של תמיכה כספית, תכניות טיפוליות, סיוע משפטי ועידוד אישי מתמשך, ומתאימה אותו במיוחד לכל אחד ואחד מבני המשפחה – ולמשפחה כיחידה שלמה. אנו מאמינים שמשפחה שמתמודדת יחד מעניקה כוח אדיר לכל החברים בה.
הרכזים מעניקים את תשומת הלב האישית הנחוצה לכל נפגע ולכל משפחה באמצעות ביקורי בית, השתתפות באזכרות כמו גם בחגיגות משפחתיות, ומתן מענה לצרכים המיוחדים של המשפחה. למעשה, הם הופכים לחלק מהמשפחה – בה בעת שהמשפחה הופכת לחלק ממשפחה אחת